Sygeplejeklinikken på Perron 4

Målgruppen er socialt udsatte borgere med komplekse problemstillinger med psykiske og somatiske omsorgs- og behandlingsbehov.

Borgere kan frit henvende sig og få støtte og behandling.

Sygeplejeklinikken er åben dagligt fra kl 10-12. Derudover laves der individuelle aftaler med borgerne.

Sygeplejerske Charlotte Harbo kan kontaktes alle hverdage mellem 8:00-14:00 på tlf. 30 36 08 64.

Læs mere om funktionsbeskrivelse vedr. sygeplejerske på Perron 4

 

Sygeplejeklinikkens tilbud

  • Der tilbydes ugentlig kontakt og samtale med fokus på den enkelte borger f.eks. vurdering af støttebehov og koordinering af indsats.
  • Der ydes kompleks og specifik sygepleje – f.eks. sårpleje efter fejlfix, abstinensbehandling og antabus, medicinadministration herunder opstart, forløb, fastholdelse, dosering, virkning- og bivirkningsopfølgning og udlevering.
  • Almene tilstandsobservationer herunder bl.a. måling af blodtryk og blodsukker
  • Forebyggende indsats ift. kost/ernæring f.eks. protein og vitamintilskud (sufficient kost) samt motion og daglig aktivitet, f.eks. svømning og gåture
  • Undervisning af samarbejdspartnere med fokus på forståelse og adfærdsmønstre ved målgruppen
  • Akutfunktion ift. akutopstået situationer
  • Brobygning og koordinerende rolle til det sundhedsfaglige system bl.a. ledsager- og bisidderfunktion
  • Støttende sygeplejefaglige samtaler med socialfaglig forståelse, som er relationsopbyggende/-skabende til et videre behandlingsforløb.
  • Inddragelse og kommunikation med borgernes familiære netværk