Vision 2017

Vision 2017 er byrådets langsigtede pejlemærke. Visionen består af 13 visionspolitikker.

Byrådet udarbejder ved starten af en byrådsperiode en vision for, hvordan kommunen skal udvikles over en længere årrække.

Byrådet har lavet Vision 2017. Den hedder "Vi vil mulighederne”.

I løbet af byrådsperioden - til og med 2013 - bliver Vision 2017 konkretiseret i 13 visionspolitikker, som fortæller hvordan kvalitet og service skal udvikles i Randers Kommune.

Se Vision 2017

De 13 visionspolitikker

 • Erhvervspolitik 
 • Uddannelsespolitik i bred forstand 
 • Mobilitetspolitik 
 • Klima, natur og miljøpolitik 
 • Bosætningspolitik 
 • Politik for land- og byudvikling 
 • Frivillighedspolitik 
 • Fritid og idrætspolitik 
 • Kulturpolitik 
 • Sundhedspolitik 
 • Politik for borgere med særlige behov 
 • Ældrepolitik 
 • Børn og ungepolitik