Politik for borgere med særlige behov

Politikken for borgere med særlige behov er vedtaget af Randers Byråd den 30. september 2013.

Politikken videreføres i sin nuværende form under Vision 2021.

Politik for borgere med særlige behov beskriver de overordnede rammer og målsætninger for arbejdet med de borgere i Randers Kommune, der på den ene eller anden måde har en funktionsnedsættelse eller andre barrierer og derfor har et særligt behov for støtte fra kommunens side.

Politikken skal ses som en paraply over kommunens samlede indsats for borgere med særlige behov og erstatter derfor Psykiatripolitikken, Socialpolitikken, Handicappolitikken og Rusmiddelpolitikken. Opgavemæssigt og målgruppemæssigt er der et stort overlap mellem disse politikker, som nu samles i en visionspolitik.