Tilsyn med tilbud på socialområdet

Her på siden kan du læse mere om Randers Kommunes tilsynsrapporter på området for socialt udsatte.

Ifølge Retssikkerhedslovens § 16 har kommunen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Kommunen skal efter servicelovens § 148a derudover føre et driftsorienteret tilsyn med tilbud, som ikke er omfattet af lov om socialtilsyn. Tilsynene omfatter tilsyn med personale, bygninger og økonomi.

I forlængelse af lov om socialtilsyn varetager Socialtilsyn Midt det driftsorienterede tilsyn for sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud. Tilsyn af de øvrige tilbud på socialområdet varetages af BDO. Tilsynene skal bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis.

Tilsynsrapport 2016 Tilsyn 2015 Tilsyn 2014 Tilsyn 2013