Aftaler

Randers Byråd har indgået aftaler med tilbuddene i Center for Særlig Social Indsats.

Randers Byråd har indgået 2-årige aftaler med følgende aftaleenheder på udsatteområdet for perioden 2011-12:

  • Alkoholbehandlingen (nu Rusmiddelcenter Randers, Alkohol)
  • Center for Stofmisbrugsbehandling (nu Rusmiddelcenter Randers, Stofmisbrug) 
  • Perron 4
  • Hjørnestenen
  • Ladegården

Find aftalerne her. Vælg Socialudvalget og vælg derefter referat fra mødet den 24. november 2010.