Råd og udvalg

I Randers Kommune bliver udsatteområdet behandlet politisk i Socialudvalget. Derudover er der et rådgivende udvalg, Udsatterådet, der varetager udsattes interesser.

Socialudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den sociale indsats.

Læs mere om socialudvalget.

Udsatterådet fungerer som talerør for socialt udsatte borgere i Randers Kommune og består af repræsentanter for henholdsvis psykiatri-, hjemløse/misbrugs-, kontanthjælps/førtidspensions- og de boligsociale områder.

Læs mere om udsatterådet.