Projekt - Hjemløsestrategi 2014-2017

Randers Kommune deltager i anden etape af Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialstyrelsen.

Hjemløsestrategi 2014-2017 i Randers Kommune består af 2 projekter: Ungeprojektet og Forankringsprojektet.

Hjemløsestrategiens overordnede formål er, at nedbringe antallet af hjemløse borgere i Randers kommune og at forebygge at borgere ender i risikogruppen for at blive hjemløse.

Begge projekter har til formål, at udbrede og understøtte implementeringen af de gode resultater fra den første Hjemløsestrategi. Projekterne bygger på Housing First princippet og metoderne til bostøtte CTI og ICM. I Ungeprojektet skal vi endvidere afprøve samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”.

Projektperioden er fra efteråret 2014 til udgangen af november 2017.

Læs mere om udbredelsen af hjemløsestrategien på Socialstyrelsens hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte projektleder for Hjemløsestrategi 2014-2017 Tine Horn i, Center for Særlig Social Indsats, 8915 7781, tine.horn@randers.dk eller Ulla Garsdal, 8915 1291, ulla.garsdal@randers.dk