Projekt - Hjemløsestrategi 2014-2017

Randers Kommune deltager i anden etape af Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialstyrelsen.

Hjemløsestrategi 2014-2017 i Randers Kommune består af to projekter: Ungeprojektet og Forankringsprojektet.

Hjemløsestrategiens overordnede formål er at nedbringe antallet af hjemløse borgere i Randers kommune og at forebygge, at borgere ender i risikogruppen for at blive hjemløse.

Begge projekter har til formål at udbrede og understøtte implementeringen af de gode resultater fra den første Hjemløsestrategi. Projekterne bygger på Housing First-princippet og metoderne til bostøtte CTI og ICM. I Ungeprojektet skal vi endvidere afprøve samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”.

Projektperioden er fra efteråret 2014 til udgangen af november 2017.

Læs mere om udbredelsen af hjemløsestrategien på Socialstyrelsens hjemmeside.