VUM (Voksenudredningsmodellen)

Voksenudredningsmetoden er en metode til at understøtte udredning og sagsbehandling på området for voksne med sociale problemer og funktionsnedsættelse.

Formålet med VUM er blandt andet at sikre en involverende og ressourcefokuseret sagsbehandling. Metoden understøtter hele sagsbehandlingen og sikrer en ensartet tilgang til udredning af behov og sagsbehandling på voksenområdet.

VUM sætter borgeren, borgerens ressourcer samt koordination og udviklingsperspektiv i indsatsen i centrum. På den måde er VUM velegnet til at understøtte det stigende fokus på rehabilitering på voksenområdet, herunder den recoverytilgang der anvendes bl.a. indenfor psykiatriområdet.

VUM er naturligvis ikke i sig selv en garanti for, at borgeren mødes med en rehabiliterende tilgang. Det forudsætter blandt andet, at der i anvendelsen af VUM bevidst sættes fokus på borgerens ressourcer, og at der opstilles mål i samarbejde med borgeren.