Standarder og bilag

Læsevejledning

  • Kvalitetsstandarderne 01-19. Her findes ikke kun ændringerne men hele kvalitetsstandarden for den enkelte ydelse, så det er muligt at læse det samlede serviceniveau for de enkelte områder.
  • Bilag 1: Indholdsmæssige ændringer.
    Bilaget beskriver samlet set de ændringer, som er foretaget i kvalitetsstandarderne i forhold til det serviceniveau, som gjaldt i forrige standarder.
  • Bilag 2: Referat fra udvalgsmøde den 20. maj 2015.
    Referatet indeholder en mindretalsudtalelse.

Kvalitetsstandarder