Kvalitetsmodel

På områderne for Særlig Social Indsats, Handicapindsats og Psykiatriindsats har Randers Kommune udarbejdet sin egen kvalitetsmodel på det sociale område.

Formålet med kvalitetsmodellen er at sikre systematisk dokumentation, synlighed og gennemsigtighed i den sociale indsats til gavn for den enkelte, medarbejderne, de pårørende og offentligheden.

Retningslinjer

I forvaltningen er der lavet en række fælles retningslinjer for kvalitet inden for områderne arbejdsmiljø, brugerinddragelse, kommunikation, kompetenceudvikling, individuelle planer og ledelse. Derudover bliver der på de enkelte tilbud lavet lokale tilføjelser, som supplerer de fælles retningslinjer. Retningslinjerne og de lokale tilføjelser er i øjeblikket ved at blive implementeret i det daglige arbejde.

Du kan hente de fælles kommunale retningslinjer herunder:

Du kan hente de lokale tilføjelser her

Du kan hente inspiration til arbejdet med de lokale tilføjelser her.

Læs mere om den danske kvalitetsmodel på det sociale områder her.