Kvalitet og udvikling

I Randers Kommune bliver der arbejdet målrettet med kvalitet og udvikling af tilbuddene på socialområdet.

FKO (Faglige Kvalitetsoplysninger)

FKO er et dokumentationsredskab til måling af Faglige Kvalitetsoplysninger på socialområdet.

VUM (Voksenudredningsmodellen)

Voksenudredningsmetoden er en metode til at understøtte udredning og sagsbehandling på området for voksne med sociale problemer og funktionsnedsættelse.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne på socialområdet fastlægger udgangspunktet for hvilken hjælp og støtte, en borger kan forvente at få inden for de rammer, som fastlægges i lovgivningen - det vil sige kommunens serviceniveau.

Fælles kommunale retningslinjer socialområdet

På Udsatte-, Handicap- og psykiatriområdet i Randers Kommune har man hidtil været med i Den Danske kvalitetsmodel på det sociale område. Nu erstattes ti retningslinjer af fire retningslinjer.