Kvalitet og udvikling

I Randers Kommune bliver der arbejdet målrettet med kvalitet og udvikling af tilbuddene på socialområdet.

Kvalitetsmodel

På områderne for Særlig Social Indsats, Handicapindsats og Psykiatriindsats har Randers Kommune udarbejdet sin egen kvalitetsmodel på det sociale område.

FKO (Faglige Kvalitetsoplysninger)

FKO er et dokumentationsredskab til måling af Faglige Kvalitetsoplysninger på socialområdet.

VUM (Voksenudredningsmodellen)

Voksenudredningsmetoden er en metode til at understøtte udredning og sagsbehandling på området for voksne med sociale problemer og funktionsnedsættelse.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne på socialområdet fastlægger udgangspunktet for hvilken hjælp og støtte, en borger kan forvente at få inden for de rammer, som fastlægges i lovgivningen - det vil sige kommunens serviceniveau.