Frivilligt socialt arbejde

Frivilligværket er Randers Kommunes servicecenter for de frivillige sociale foreninger, men også for netværk, institutioner og erhvervsvirksomheder, som bidrager til det frivillige sociale arbejde.

Frivilligværket arbejder for, at de frivillige sociale foreninger i Randers Kommuner får de bedst mulige vilkår for at hjælpe socialt udsatte borgere til et godt og værdigt liv.

På Frivilligværkets hjemmeside kan man finde information om frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune. Her er information for foreninger, frivillige, borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder.

På hjemmesiden finder man også information om § 18-midler i Randers Kommune, vejledning, ansøgningsskema mv.

Frivilligværkets hjemmeside