Brandkursus

Brandkurset højner både den daglige sikkerhed og brandberedskabet i institutionerne.

Kurset går tæt på brugernes hverdag og fremmer reel handlekompetence. Ved at blande teori med eksempler fra praksis lærer de ansatte gennem øvelser både at forebygge brand og at handle hurtigt og hensigtsmæssigt, hvis der alligevel opstår brand.

Når der bliver ansat nye kolleger, er Brandskolen en naturlig del af introduktionen.

Brandskolen:

  • forebygger brande.
  • minimerer skader på personer og materiel.
  • højner brandberedskabet i de kommunale institutioner.
  • støtter op om instruktionspligten.
  • giver større daglig sikkerhed og tryghed for børn, unge, forældre, ældre, pårørende samt ansatte og ledelse i kommunen.

Læs mere om TrygFondens Brandskole til kommuner her.