Aftaler 2017-2018

Rammen for Socialområdets arbejde er rodfæstet i Randersmodellen af 2007 med koncepterne omkring aftalestyring og økonomisk decentralisering.

Randersmodellen har til hensigt at sikre en effektiv service med høj kvalitet til borgere, udvikling, større råderum til de kommunale ledere og medarbejdere samt give bedre mulighed for Byrådet til at styre Kommunen.

Aftalestyringen har til formål, at:

  • skabe sammenhæng mellem Byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger og udviklingsmål.
  • koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed mulighederne for strategisk planlægning.
  • skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå.

Socialområdets ledelse har besluttet, at de pågældende aftaler skal udformes som virksomhedsplaner. Denne form for styring forudsætter dialog og opfølgning mellem aftaleenhederne og Socialudvalget i løbet af den toårige periode fra år 2017 til og med år 2018, hvor virksomhedsplanerne er gældende.

Virksomhedsplanerne har været fremlagt for Socialudvalget i et dialogmøde med områderne på socialområdet. Aftaleenhederne har her været repræsenteret af aftaleenhedens leder samt eventuelt bruger- og medarbejderrepræsentanter.