Aftaler 2013-2014

Der er udarbejdet aftaler mellem byrådet og Børnecenter Randers, Voksen bo, Det matrikelløse område, Det specialiserede dagområde og Rusmiddelcenter Randers. Aftalerne er et element i Randersmodellen.

Hensigten med aftalesystemet er at få en tættere sammenhæng mellem budgetlægningen og den politiske målprioritering. Gennem dialog fastlægges det, hvilke politiske mål og opgaver aftaleenheden skal forfølge i den kommende aftaleperiode, der er toårig.

Aftalerne indeholder tre elementer:

  • Rammerne for indgåelse af aftalerne, herunder politiske visioner, mål og krav
  • Aftaleenhedens udviklingsmål for 2013 og 2014, herunder opfølgning på målene
  • Aftaleenhedens økonomiske rammer

Aftalerne er opbygget således, at de aftalemål, der er fælles for alle enhederne på socialområdet, beskrives først. Herefter beskrives de mål, som de lokale enheder selv har valgt at arbejde med i den toårige periode.

Aftalerne har været fremlagt for Socialudvalget i et dialogmøde med områderne på socialområdet. Aftaleenhederne har her været repræsenteret af aftaleenhedens leder samt eventuelt bruger- og medarbejderrepræsentanter.

Læs alle aftaler: