Om udsatteområdet

Visitation

Visitation til tilbud inden for udsatteområdet i Randers Kommune sker via Center for Særlig Social Indsats, dog med nogle få undtagelser.

Aftaler 2017-2018

Rammen for Socialområdets arbejde er rodfæstet i Randersmodellen af 2007 med koncepterne omkring aftalestyring og økonomisk decentralisering.

Tilsyn

På denne side kan du læse mere om det socialtilsyn, som bliver ført med socialområdets tilbud og det tilsyn som Styrelsen for Patientsikkerhed fører med bl.a. tilbuddenes medicinhåndtering.

Kvalitet og udvikling

I Randers Kommune bliver der arbejdet målrettet med kvalitet og udvikling af tilbuddene på socialområdet.

Visioner og politikker

Her finder du visioner og politikker, som vedrører udsatteområdet i Randers Kommune.

Rammeaftale 2018

Byrådet har nu vedtaget Rammeaftale 2018 - en aftale mellem 19 kommuner i Region Midtjylland.

Råd og udvalg

I Randers Kommune bliver udsatteområdet behandlet politisk i Socialudvalget. Derudover er der et rådgivende udvalg, Udsatterådet, der varetager udsattes interesser.

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligværket er Randers Kommunes servicecenter for de frivillige sociale foreninger, men også for netværk, institutioner og erhvervsvirksomheder, som bidrager til det frivillige sociale arbejde.

Brandkursus

Brandkurset højner både den daglige sikkerhed og brandberedskabet i institutionerne.