Om støtte i dagligdagen

Der er to forskellige typer af bostøtte til mennesker med særlige sociale problemer: Ungeprojektet og Bostøtten.

Hvis du bor i egen bolig og på grund af særlige sociale problemer har behov for støtte i hverdagen, er der mulighed for at søge kommunen om §85-bostøtte.

Bostøtten gives i form af omsorg, vejledning, træning og udvikling samt vedligeholdelse af funktionsevner.

Bostøtte for personer over 18 år varetages af Bostøtten.

Ungeprojektet er et §110-tilbud, der yder efterværn i form af bostøtte til personer mellem 18-25 år, der tidligere har boet i Ungeprojektets §110-tilbud.