Bostøtten

Voksne, der er fyldt 18 år, som på grund af særlige sociale problemer har behov for social støtte i dagligdagen, kan søge om bostøtte.

Bostøttearbejdet består af hjælp, omsorg eller støtte til at udvikle, træne eller vedligeholde færdigheder og ressourcer med henblik på at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt på egne præmisser.

Formålet er at bryde ensomheden i egen bolig, øge evnen til at klare sig i eget hjem og dermed forebygge tab af bolig og anbringelse i anden boform.

Bostøttearbejdet kan for eksempel dreje sig om:

  • hjælp til at overskue økonomi og forsørgelse.
  • støtte og koordinering i kontakten til offentlige instanser.
  • ledsagelse til lægebehandling, indkøb, værested m.m.
  • støtte i forhold til dagligdags gøremål.
  • støtte til etablering og opretholdelse af netværk.
  • hjælp til at bryde ensomheden i hverdagen.
  • telefonopkald til for eksempel påmindelser.

Hvordan søger du om bostøtte hos os?

Hvis du vil søge om hjælp hos Bostøtten, kan du henvende dig til Socialområdet i Randers Kommune. Der vil blive foretaget en individuel og konkret vurdering af dit behov for støtte.