Særlig social indsats

Råd og vejledning til dig som står uden bolig og/eller forsørgelse

Center for Særlig Social indsats

Centret samler rusmiddelindsatsen og indsatsen overfor udsatte borgere.

Centeret består af Rusmiddelcenter Randers, bostøtte og støtte-/kontaktperson, værested samt skæve boliger til socialt udsatte. Indsatsen til borgere med dobbeltdiagnoser er også forankret i centret og sker i et tæt samarbejde med Center for Psykiatriindsats.

Hvordan får du kontakt til os?

Du kan altid kontakte os på et af nedenstående telefonnumre:

Charlotte Thygesen: 89 15 13 00
Rasmus Husted:       89 15 22 68
Ulla Garsdal:            21 55 54 03

Hvis vi ikke har mulighed for at tage telefonen, kan du lægge en besked, og så vil vi ringe tilbage til dig snarest muligt.