Råd og vejledning for udsatte

Mennesker med særlige sociale problemer kan søge rådgivning og vejledning hos kommunen til at forbedre deres livssituation.

Hvis du står i en særlig problematisk social situation, har du mulighed for hos kommunen at søge råd og vejledning til at komme videre. Det kan for eksempel dreje sig om en uoverskuelig økonomisk situation, hjemløshed, kriminalitet, misbrug og andre store sociale problemer.

Hvis du har andre sociale problemer og spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 8915 1515 og blive omstillet til vagten i Center for Særlig Social Indsats med henblik på at få hjælp til at få svar på dine spørgsmål.