Center for Særlig Social Indsats

Center for Særlig Social Indsats tilbyder råd og vejledning til dig, som står uden bolig og/eller forsørgelse.

Center for Særlig Social Indsats samler rusmiddelindsatsen og indsatsen overfor udsatte borgere og unge.

Centret består af Rusmiddelcenter Randers, bostøtte og støtte-/kontaktperson, væresteder og skæve boliger til socialt udsatte. Indsatsen til borgere med dobbeltdiagnoser er også forankret i centret og sker i et tæt samarbejde med Center for Psykiatriindsats.

Kontakt

Du kan altid kontakte os på et af nedenstående telefonnumre:

Charlotte Thygesen - Myndighedsrådgiver:     

89 15 13 00

Charlotte Hougaard - Myndighedsrådgiver:

89 15 22 68

Helle Jacobsen - Ungekoordinator:

24 96 74 54

Hvis vi ikke har mulighed for at tage telefonen, kan du lægge en besked, og så vil vi ringe tilbage til dig snarest muligt.

Se link til henvisningsskema for ungekoordinatorindsatsen