Børsterne

Børsterne er et mobilt tilbud om tandlægebehandling til socialt udsatte over 25 år.

Mange mennesker med særlige sociale problemer har ikke fået foretaget regelmæssige tandeftersyn og tandpleje gennem mange år. De har derfor så store grundlæggende tandproblemer, at tyggefunktionen og dermed evnen til at spise ernæringsmæssigt rigtigt er stærkt forringet.

Børsterne er et mobilt tilbud om gratis, basal tandbehandling. Tilbuddet henvender sig til voksne over 25 år, som er misbrugere og kontanthjælpsmodtagere.

Tandlægebussen har base i baggården ved værestedet Perron 4.

Børsterne drives ved hjælp af frivillig arbejdskraft af tandlæger, klinikassistenter og tandplejere i Randers.

Hvis du ønsker tandlægehjælp gennem Børsterne, kan du henvende dig til Perron 4 på telefon 8915 7000.