Støttekontaktperson (SKP)

Støttekontaktperson-ordningen (SKP) er et opsøgende, anonymt tilbud, der henvender sig til socialt udsatte over 18 år, der ikke magter at benytte det etablerede system eller de øvrige sociale tilbud, f.eks. mennesker med misbrug, hjemløse, isolerede personer og lignende.

Tilbuddet består af:

  • opsøgende gadeplansarbejde.
  • udgående gadeplansarbejde efter henvendelse.
  • rådgivning.

Hvordan får du kontakt til os?

Kommunalbestyrelsen sørger for tilbud om en støttekontaktperson til personer med sindslidelser, personer med et stof- og/eller alkoholmisbrug og personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Der kræves ikke visitation.

Alle kan henvende sig og gøre opmærksom på et menneske, de er bekymret for.

Vi er opsøgende og udgående.

Vi behandler alle anonymt.

Læs mere om ordningen her