Støtte-kontaktperson

Støttekontaktperson-ordningen (SKP) er et opsøgende, anonymt tilbud, der henvender sig til socialt udsatte over 18 år, der ikke magter at benytte det etablerede system eller de øvrige sociale tilbud. Det kan for eksempel være mennesker med misbrug, hjemløse, isolerede personer og lignende.

Tilbuddet består af:

  • Opsøgende gadeplansarbejder
  • Udgående gadeplansarbejde efter henvendelse
  • Rådgivning

 Hvordan får du kontakt til os?

Kommunalbestyrelsen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser til personer med et stof- og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Støtte- og kontaktpersonordningen:

  • Der kræves ikke visitation.
  • Alle kan henvende sig og gøre opmærksom på et menneske, de er bekymret for.
  • Vi er opsøgende og udgående.
  • Vi behandler alle anonymt.

Læs mere om ordningen her