Sådan får du tilskud

Hvis du modtager Kontanthjælp/Uddannelseshjælp

Du kan få dækket udgifter til behandlinger på op til 10.000 kroner (inklusiv regionens andel) uden forhåndsgodkendelse. Du skal blot sende regningen til Ydelseskontoret.

Send regning til Ydelseskontoret digitalt.

Husk at oplyse, om du er medlem af sygeforsikringen ”Danmark”. Er udgiften til behandlingen på mere end 10.000 kroner skal du få din tandlæge til at udfylde en overslagsblanket og sende den til Ydelseskontoret. Herefter skal du vente på en forhåndsgodkendelse fra Ydelseskontoret, inden du begynder behandlingen.

Hvis du modtager andre ydelser

Du skal kontakte Ydelseskontoret for at få afklaret, om du opfylder betingelserne for at få tilskud, inden du begynder behandlingen - uanset hvor meget behandlingen koster. Herefter skal du følge Ydelseskontorets anvisninger for, hvordan du søger om tilskud til den ønskede behandling.

Hvis du ønsker at søge om dækning af egenbetaling

Du skal søge om dækning af din egenbetaling, inden du påbegynder behandlingen - uanset behandlingens størrelse.

For at søge om dækning af din egenbetaling skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Ydelseskontoret sammen med dokumentation for bl.a. dine indtægter og udgifter. Ydelseskontoret vil vurdere om du har helt eller delvist mulighed for at betale behandlingen i løbet af de kommende ni måneder.

Kontakt Ydelseskontoret.