Så meget skal du selv betale

Hvor meget, du kan få i tilskud til tandbehandling, afhænger af din alder. Der er altid en årlig egenbetaling, men kan du ikke betale den, har du også mulighed for at søge om at få egenbetalingen dækket.

Under 25 år eller 25-29 år på Uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg

Egenbetaling på 600 kr. pr. kalenderår, derefter 100 procent tilskud.

Over 25 år

Egenbetaling på 600 kr. pr. kalenderår + 35 procent af udgiften til behandlingen, derefter 65 procent tilskud.