Legater

Ledige legater for beboere i Randers Kommune

RANDERS KOMMUNES FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGT TRÆNGENDE.

Der er ca. 140.000 kr. til uddeling.


ETATSRAAD, KØBMAND J. ANKERSTJERNE OG SØSTER MATHILDE ANKERSTJERNES LEGATER:

Legatets indtægter uddeles som en årlig ydelse for livstid.

På grund af det lave udbytte vil det i år ikke være muligt at uddele yderligere legatportioner fra dette legat.

Borgere, der tidligere er tildelt legatportion med udbetaling for livstid, vil modtage denne som hidtil.

POSTPAKMESTER ANDREAS LINDSTRØM OG HUSTRU MARIE LINDSTRØMS MINDELEGAT:

For værdigt trængende, som uforskyldt er kommet i nød.

Der er ca. 3.000 kr. til uddeling.

Ansøgningsskemaer udleveres fra Borgerservice, Odinsgade, 8900 Randers C 

Udfyld ansøgningsskema

Det udfyldte ansøgningsskema skal indleveres senest den 26. september 2016 til Borgerservice på ovennævnte adresse. 

 

              ......................................................................

 

De Brock-Bredalske legater:

De Brock Bredalske legater kan først søges igen ultimo maj 2017

Udfyld ansøgningsskema

.............................