Legater

Her kan du læse om, hvilke legater du kan søge i løbet af året i Randers Kommune.

 

Legater som kan søges i efteråret 2018

Randers Kommunes fælleslegat for værdigt trængende

Der er ca. 100.000 kr. til uddeling.

Etatstraad, Købmand J. Ankerstjerne og søster Mathilde Ankerstjernes legater

Legatets indtægter uddeles som en årlig ydelse for livstid.

På grund af det lave udbytte vil det i år ikke være muligt at uddele yderligere legatportioner fra dette legat.

Borgere, der tidligere er tildelt legatportion med udbetaling for livstid, vil modtage denne som hidtil.


Ansøgningsskemaer udleveres fra Borgerservice, Odinsgade, 8900 Randers C eller hentes her på siden.

Hent og udfyld ansøgningsskema

Det udfyldte ansøgningsskema skal indleveres senest den 2. oktober 2017 til Borgerservice på ovennævnte adresse.

Hent og udfyld ansøgningsskema

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Brock-Bredalske legater

Kan søges igen i maj/juni 2019.

Uddeling ca. 30.000 kr.

Ansøgning skal ske på en særlig blanket, som udleveres i Borgerservice, Odinsgade, 8900 Randers C eller hentes her på siden.

Ansøgningen skal være Randers Kommunes Regnskabskontor, Rikke Jul Særmark, Odinsgade 5, 8900 Randers i hænde senest xxxxx pr. post eller mail regnskab@randers.dk.

Hent og udfyld ansøgningsskema