Tilbagebetaling

I særlige situationer kan det blive krævet, at du betaler enkeltydelser tilbage.

Du skal betale enkeltydelser tilbage, hvis du mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger, eller hvis du mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser.

Det kan også kræves, at du betaler penge tilbage, hvis du har udvist uforsvarlig økonomi, eller hvis du i løbet af kort tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen.

Bevilling af depositum skal altid betales tilbage. Det står i Aktivlovens § 92.