Økonomisk tilskud fra kommunen

Enkeltydelse

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).

Tilskud til tandbehandling

Du kan få tilskud til tandbehandling (bortset fra kosmetisk behandling), hvis du modtager Uddannelseshjælp, Kontanthjælp, Integrationsydelse eller tilsvarende ydelse på samme niveau (dog ikke SU).

Legater

Ledige legater for beboere i Randers Kommune