Hjælp og støtte

Om hjælp og støtte

Randers Kommune tilbyder forskellige former for hjælp og støtte til mennesker, der befinder sig i en socialt udsat livssituation.

Opsøgende arbejde

Her finder du information om opsøgende arbejde med mennesker med sociale problemer og støttekontaktperson-ordningen (SKP).

Økonomisk tilskud fra kommunen

Her finder du information om enkeltydelser, tilskud til tandbehandling og legater.

Råd og vejledning

Her finder du information om forskellige institutioner og tilbud, der giver råd og vejledning på udsatteområdet.

Støtte i dagligdagen

Her finder du information om støtte i dagligdagen i form af Bostøtten og Ungeprojektet.

Rusmidler

På Rusmiddelcenter Randers kan du få rådgivning og behandling i forhold til alkohol- og stofmisbrugsproblemer.

Antiradikalisering og negativ social kontrol

Denne side har til formål at informere borgere i Randers Kommune om kommunens arbejde med antiradikalisering og negativ social kontrol.