Perron 4

De skæve boliger ved Perron 4 tilbyder en fast base til målgruppen af lidt ældre socialt udsatte.

Perron 4’s skæve boliger består af 15 boliger, der er placeret centralt i Randers i en treetagers ejendom. Der er i alt placeret fem lejligheder på hver etage. Lejlighederne er identisk indrettede etværelses lejligheder med opholdsrum med køkkenniche og badeværelse. Der findes fælleslokaler i kælderen med vaskeri, depoter og fælleslokale. Desuden har beboerne adgang til en fælles tagterrasse.

Boligerne henvender sig til lidt ældre socialt udsatte og/eller hjemløse med misbrug, der har et begrænset behov for social støtte.

De skæve boliger ligger i umiddelbar tilknytning til værestedet Perron 4, og beboerne kan benytte værestedets faciliteter. Desuden kan de modtage bostøtte herfra.

Beboerne i de skæve boliger har indflydelse på fælles anliggender via værestedets beboerrådsmøder.