Blommevej

Blommevej består af 10 boliger og et støttecenter, hvor der ydes støtte efter §85 i Lov om social service (SEL).

Boligerne på Blommevej administreres efter almen boliglovgivning.

Blommevejs 10 nyopførte (2011) træhuse er fritliggende på en grund i den nordlige udkant af Randers. Udover beboernes 10 huse er der et fælleshus, som indeholder stue, køkken-alrum, personalefaciliteter og vaskeri.

Der er ansat seks medarbejdere. Der er er personale til stede på Blommevej på hverdage fra 08:00 til 18:00 og i weekenden fra 09:00 til 16:00.

Visitation til ophold på Blommevej foretages af myndigheden Center for særlig social indsats, tlf. 8915 1515.