Blommevej

Blommevej består af 10 boliger og et fælleshus, hvor der ydes støtte efter §85 i lov om social service (SEL).

Boligerne på Blommevej drives efter lov om Social Service (SEL) § 85. Boligerne administreres efter almen boliglovgivning.

Blommevej består af 10 træhuse fritliggende på en grund i den nordlige udkant af Randers. Hertil kommer et fælleshus indeholdende stue, køkken-alrum, personalefaciliteter og vaskeri.

Der er ansat seks tværfaglige medarbejdere, en faglig koordinator samt en overordnet ledelse. Der er personale til stede på hverdage fra kl. 07:30 til kl. 20:00 og i weekenden fra kl. 08:00 til kl. 15:00.

Visitation til ophold på Blommevej foretages af myndigheden Center for særlig social indsats, tlf. 8915 1515.