Blommevej

Blommevej består af 10 boliger, der administreres efter almen boliglovgivning. Der er desuden et støttecenter, hvor der ydes støtte efter §85 i Lov om social service (SEL).

Blommevejs 10 nyopførte (2011) træhuse er fritliggende på en grund  i den nordlige udkant af Randers. Udover beboernes 10 huse er der et fælleshus, som indeholder stue, køkken-alrum, personalefaciliteter samt vaskeri.

Der er ansat 6 medarbejdere. Der er er personale til stede på Blommevej på hverdage fra 8 til 18, lørdage og søndage fra 9 til 16.

Visitation til ophold på Blommevej foretages af myndighed: Center for særlig social indsats, tlf. 8915 1515.