Åbo

Åbo består af 10 små træhuse, der er fritliggende på en grund midt i det naturskønne område ved Gudenåen bag Randers Regnskov.

Åbo er et kommunalt botilbud efter Lov om social service (SEL) §85.

Udover beboernes 10 huse er der et fælleshus, som indeholder stue, køkken-alrum, personalefaciliteter og vaskeri.

I fælleshuset bliver der lavet mad til de beboere, der ønsker det. Alle er sikret et måltid mad om dagen og har desuden mulighed for at tilvælge de resterende måltider.

Der er ansat seks medarbejdere på Åbo.

Der er personale til stede på Åbo hverdage fra 07:00 til 20:00 og i weekenden fra 08:00 til 16:00.

Visitation til ophold på Åbo foretages af afdelingslederen efter aftale med myndighed: Center for særlig social indsats, tlf. 8915 1515.

Vi tilbyder

På Åbo respekterer vi hinanden. Beboerne bliver respekteret og accepteret, som de mennesker de er. Det betyder, at det er accepteret at have et misbrug, mens man bor på Åbo. Det betyder også, at vi omgås hinanden som ligeværdige mennesker, og at vi har et miljø, hvor vi taler ordentligt til hinanden.

På Åbo er hjælpen individuelt tilpasset den enkelte beboers behov. Man kan f.eks. få hjælp til det praktiske i hverdagen.

Beboerne bliver tilbudt en handleplan.

Kerneopgaverne på Åbo

Kerneopgaverne på Åbo er:

  • at skabe ro og trygge omgivelser.
  • at socialisere og aktivere beboerne.
  • at skabe grundlaget for en god og værdig hverdag med respekt og omsorg for det enkelte individ.
  • at undgå at beboerne bliver ensomme og isolerede pga. af deres sindslidelser.
  • at beboerne skal respekteres og accepteres for det livsmønster, de har valgt.
  • at lave individuelle handleplaner med udgangspunkt i den enkeltes liv og behov.
  • at hjælpe beboeren med det praktiske i deres liv såsom at få en dagligdag til at fungere.