Om boliger til socialt udsatte

Randers Kommune tilbyder en bred vifte af boliger til socialt udsatte.

Randers Kommune råder over et differentieret udbud af botilbud til mennesker med særlige sociale problemstillinger, så den enkelte bruger kan få et tilbud, der er målrettet og individuelt tilpasset.

Denne vifte af tilbud omfatter akuttilbud (forsorgstilbud) til mennesker, der er ramt af akut hjemløshed, permanente botilbud til socialt udsatte misbrugere med et stort behov for støtte og omsorg, samt en række skæve boliger, henvendt til forskellige målgrupper, der har svært ved at tilpasse sig de krav, der stilles i almene boligforeninger.