Om boliger til socialt udsatte

Randers Kommune råder over et bredt udbud af botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, så den enkelte bruger kan få et tilbud, der er målrettet og individuelt tilpasset.

Denne vifte af tilbud omfatter akuttilbud (forsorgstilbud) til mennesker, der er ramt af akut hjemløshed, permanente botilbud til socialt udsatte misbrugere med et stort behov for støtte og omsorg og en række skæve boliger, som er henvendt til forskellige målgrupper, der har svært ved at tilpasse sig de krav, der stilles i almene boligforeninger.