Ladegården

Ladegården byder på permanente botilbud til særligt socialt udsatte.

Til mennesker med særlige sociale problemer, der har behov for massiv støtte, pleje og omsorg i hverdagen, tilbyder Randers Kommune plads i et permanent botilbud.

Målgruppen for det permanente botilbud for særligt socialt udsatte er mennesker med et stort forbrug af alkohol og/eller stoffer samt funktionsnedsættelser, der medfører et stort behov for pleje, omsorg og støtte. Beboerne har også typisk psykiske lidelser.

Randers Kommunes permanente botilbud til mennesker med særlige sociale problemer hedder Ladegården.

Den selvejende boform Ladegården er en institution under KFUM's sociale arbejde.

Hvordan søger du en plads på Ladegården?

Hvis du vil søge en plads på Ladegården, kan du henvende dig til Socialafdelingen, som vil vurdere dine muligheder for at komme i betragtning til en af pladserne.

Aftale, budget og regnskab

Randers Kommune bruger en gennemprøvet styringsmodel – den såkaldte Randersmodel. I Randersmodellen laver byrådet en konkret aftale med hver enkelt af kommunens ca. 80 (aftale)enheder. En aftaleenhed kan være; en skole, et dagtilbud, Sprogcentret, et fritidshjem, Værket, Affaldscentret, Område Nord med tilbud til ældre mv. Aftalen fastlægger enhedens budget, de mål enheden skal nå samt hvordan der følges op på disse. Aftalerne bliver udarbejdet gennem dialog mellem fagudvalg og aftaleenhedernes ledere, medarbejdere samt eventuelle bruger- og bestyrelsesrepræsentanter. Aftalerne anvendes ofte ligeledes til dialog med brugere og medarbejdere om forventninger til enheden.

Du kan læse mere om kommunens aftaler, samt budget og regnskab her.