Akutboliger

Til mennesker med særlige sociale problemer, der oplever pludselig at stå uden bolig, tilbyder Randers Kommune midlertidigt ophold i en af kommunens akutboliger.

I boligerne tilbydes der i første omgang akut hjælp som fx mad, husly, tøj og et bad. Herefter tilbydes der hjælp og støtte til afklaring af økonomi, boligsituation, beskæftigelse, uddannelse og eventuel social støtte med henblik på at flytte ud i en egen bolig.

For opholdet betaler man en fast døgnpris.

Randers Kommune har to akutte botilbud:

  • Ungeprojektet, der henvender sig til unge op til 25 år.  
  • Forsorgshjemmet Hjørnestenen, der er rettet mod mennesker over 25 år. 

Begge tilbud hører under Kirkens Korshærs Institutionstilbud.

Er man blevet hjemløs, kan man henvende sig personligt på Hjørnestenen. Der er mulighed for at henvende sig døgnet rundt.