Boliger

Om boliger til socialt udsatte

Randers Kommune råder over et bredt udbud af botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, så den enkelte bruger kan få et tilbud, der er målrettet og individuelt tilpasset.

Akutboliger

Randers Kommune tilbyder midlertidigt ophold i en af kommunens akutboliger til mennesker med særlige sociale problemer, der oplever pludselig at stå uden bolig.

Ladegården

Ladegården byder på permanente botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, der har behov for massiv støtte, pleje og omsorg i hverdagen.

Skæve boliger

Randers Kommune har etableret en række såkaldt skæve boliger til mennesker med særlige sociale problemer, som har vanskeligt ved at tilpasse sig de betingelser, der gælder i almennyttige boligforeninger.