Luk

HjørnestenenForsorgshjemmet Hjørnestenen tilbyder akutboliger til hjemløse.

Hjørnestenen har 18 forsorgshjemspladser til voksne over 18 år fra hele landet, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Tilbuddet henvender sig til mennesker med særlige sociale problemer, som har behov for pleje, omsorg og aktiverende støtte, samt efterfølgende hjælp.

Hjørnestenen tilbyder: 

 • Midlertidigt ophold (målsætning på 3 - 4 måneder)
 • Udslusning (midlertidigt 1-2 år)
 • Hjælp til at finde bolig
 • Hjælp til personlig pleje
 • Hjælp til praktiske gøremål
 • Støtte til at skabe en dagsrytme
 • Hjælp til administration af økonomi
 • Hjælp til medicinhåndtering
 • Støtte til at skabe et netværk
 • Mulighed for aktiviteter og socialt samvær
 • Hjælp med kontakt til myndigheder
 • Rådgivning og vejledning generelt 

Hjørnestenens beboere har indflydelse på Hjørnestenens fællesanliggender gennem det lokale brugerråd. Desuden er der mulighed for at engagere sig i et landsdækkende netværk gennem hjemløseorganisationer.

Hvordan får du en bolig hos os?

Du kan henvende dig på Hjørnestenen på alle tidspunkter af døgnet i tilfælde af akut nød, hvis du ikke har eller kan opholde dig i din egen bolig og ikke har andet relevant tilbud. Det er Hjørnestenens forstander, der træffer afgørelse om optagelse på Hjørnestenen. Ved pladsmangel vil du blive henvist til et af landets øvrige forsorgshjem.Sidst opdateret: 19.07.2013Kontakt

Hjørnestenen
Søren Møllers Gade 5B
8900 Randers C

Tlf: 89 15 73 10
www.hjornestenen.randers.dk
Randers Kommune · Laksetorvet · 8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15 · randers.kommune@randers.dk · Cvr-nr.: 29189668